logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Vòi Rửa Chén Malloca

Vòi Rửa Chén Malloca

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Vòi Rửa Chén Malloca K559-SN / Vòi Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K559-SN / Vòi Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K095-SS / Vòi Inox 304, có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K095-SS / Vòi Inox 304, có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K110-SS / Vòi Inox 304, có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K110-SS / Vòi Inox 304, có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K569-SN / Vòi Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K569-SN / Vòi Inox 304
Vòi rửa chén Malloca K501B - Hai nguồn nóng, lạnh
Vòi rửa chén Malloca K501B - Hai nguồn nóng, lạnh
Vòi Rửa Chén Malloca K520S / 2 đường nóng lạnh, Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K520S / 2 đường nóng lạnh, Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K536S / Vòi nóng lạnh, Inox
Vòi Rửa Chén Malloca K536S / Vòi nóng lạnh, Inox
Vòi rửa chén 1 nguồn nước lạnh inox 304 Malloca K-115 XFIT
Vòi rửa chén 1 nguồn nước lạnh inox 304 Malloca K-115 XFIT
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Inox 304 Malloca K130S
Vòi rửa chén nóng lạnh Inox 304 Malloca K130S
Vòi Rửa Chén Malloca K095-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K095-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K110-S - Vòi inox 304 có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K110-S - Vòi inox 304 có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K046-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K046-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K060-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K060-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K061-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K061-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K559-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K559-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K529-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K529-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K589-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K589-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K569-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K569-S - Vòi inox 304
Vòi mạ Chrome Malloca K1603CL
Vòi mạ Chrome Malloca K1603CL
Vòi rửa chén Malloca K279N/ Đồng thau mạ crom
Vòi rửa chén Malloca K279N/ Đồng thau mạ crom
Vòi Rửa Chén Nóng Lạnh Malloca K77C / Đồng thau mạ chrome
Vòi Rửa Chén Nóng Lạnh Malloca K77C / Đồng thau mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K120N / Đồng thau mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K120N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén Malloca K94C - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K94C - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K82C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K82C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi mạ Chrome Malloca K1603CL
Vòi mạ Chrome Malloca K1603CL
Vòi rửa chén Malloca K79C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K79C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K186
Vòi Rửa Chén Malloca K186
Vòi Rửa Chén Malloca K120 - Mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K120 - Mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K121N - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K121N - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K275C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K275C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K012C
Vòi Rửa Chén Malloca K012C
Vòi Rửa Chén Malloca K292C - Mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K292C - Mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K289C
Vòi Rửa Chén Malloca K289C
Vòi Rửa Chén Malloca K291C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K291C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K298C
Vòi Rửa Chén Malloca K298C
Vòi Rửa Chén Malloca K081C - Vòi mạ Chrome Silicone
Vòi Rửa Chén Malloca K081C - Vòi mạ Chrome Silicone
Vòi Rửa Chén Malloca K290C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K290C - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119N9 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119N9 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K342BM
Vòi rửa chén Malloca K295BS
Vòi rửa chén thông minh Malloca K586SBS
Vòi Rửa Chén Malloca MF-040 (Màu Đen)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-040 (Màu Đen)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-062 (Màu Kem)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-062 (Màu Kem)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-073 (Màu Xám)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-073 (Màu Xám)
Vòi rửa chén Malloca MF-043
Vòi rửa chén Malloca MF-043
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-070 | Đồng thau sơn đen cao cấp
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-070 | Đồng thau sơn đen cao cấp
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi Rửa Chén Malloca MF-040 (Màu Đen)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-040 (Màu Đen)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-062 (Màu Kem)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-062 (Màu Kem)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-073 (Màu Xám)
Vòi Rửa Chén Malloca MF-073 (Màu Xám)
Vòi rửa chén Malloca MF-043
Vòi rửa chén Malloca MF-043
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi rửa chén Malloca K94C - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K94C - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi rửa chén tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén Malloca K82C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K82C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K79C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K79C - Vòi mạ Chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Inox 304 Malloca K130S
Vòi rửa chén nóng lạnh Inox 304 Malloca K130S
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K121N - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K121N - Vòi mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K120 - Mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K120 - Mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119N9 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119N9 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K140 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K140 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119T4
Vòi Rửa Chén Malloca K119T4
Vòi Rửa Chén Malloca K110-S - Vòi inox 304 có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K110-S - Vòi inox 304 có dây rút
Vòi rửa chén Malloca K94C - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi rửa chén Malloca K94C - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119N9 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119N9 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K140 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K140 - Vòi dây rút mạ Chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K119T4
Vòi Rửa Chén Malloca K119T4
Vòi Rửa Chén Malloca K110-S - Vòi inox 304 có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K110-S - Vòi inox 304 có dây rút
Vòi Rửa Chén Malloca K095-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K095-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K060-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K060-S - Vòi inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K046-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K046-S - Vòi Inox 304 dây rút tiện lợi
Vòi Rửa Chén Malloca K081C - Vòi mạ Chrome Silicone
Vòi Rửa Chén Malloca K081C - Vòi mạ Chrome Silicone

Với vẻ ngoài sang trọng và tính năng vượt trội, vòi rửa chén Malloca đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện đại trong việc trang bị cho căn bếp của mình. Với khả năng tiết kiệm nước và dễ dàng vệ sinh, vòi là sự lựa chọn thông minh cho mọi nhà.


Vòi rửa chén Malloca

Vòi rửa chén Malloca là gì?

Vòi rửa chén Malloca là một sản phẩm vòi rửa bát cao cấp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu vệ sinh và tiết kiệm nước trong bếp. Vòi rửa Malloca được trang bị các tính năng nổi bật như chế độ phun nước thông minh, van điều chỉnh áp lực nước, và thiết kế tiện dụng giúp dễ dàng vệ sinh. Với vẻ ngoài sang trọng và hiện đại, vòi rửa chén Malloca đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong trang bị cho các căn bếp hiện đại.


Vòi rửa chén Malloca là gì?
Vòi rửa chén Malloca là gì?

Những lợi ích khi mua vòi rửa chén Malloca

Vòi rửa bát Malloca là một sản phẩm thông minh và tiện lợi giúp cho việc rửa bát trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng vòi rửa bát Malloca:

 • Tiết kiệm nước giúp tiết kiệm lượng nước sử dụng khi rửa bát.

 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho người nội trợ

 • Mang đến tính thẩm mỹ cho không gian bếp

 • Tiện ích và đa dạng tính năng giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng

 • Tạo sự tiện lợi và sạch sẽ trong căn bếp


Những lợi ích khi mua vòi rửa chén Malloca
Những lợi ích khi mua vòi rửa chén Malloca

Các loại vòi rửa chén bát Malloca phổ biến trên thị trường hiện nay

Về tính năng

 • Vòi nóng lạnh

Vòi rửa bát nóng lạnh Malloca là một loại vòi rửa bát được sản xuất bởi thương hiệu Malloca. Điểm đặc biệt của vòi này là tính năng nóng lạnh, cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ nước theo ý muốn để đảm bảo an toàn và tiện lợi khi sử dụng. Ngoài ra, vòi Malloca còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích như bộ lọc, van điều khiển, chống xoắn dây, giúp cho việc sử dụng dễ dàng và tiện lợi hơn.

 • Vòi cổ xoay 360 độ

Cổ vòi rửa bát Malloca có thể xoay 306 độ để giúp bạn dễ dàng điều chỉnh hướng nước đến các vị trí khác nhau trong chiếc bồn rửa bát. Với tính năng xoay 360 độ này, bạn có thể dễ dàng rửa sạch các vật dụng khác nhau trong bồn rửa bát mà không cần phải thay đổi vị trí của vòi rửa bát. Bên cạnh tính năng xoay 360 độ, cổ vòi rửa bát Malloca còn có các tính năng khác như điều chỉnh nhiệt độ, tăng áp lực nước và tiết kiệm nước, giúp cho việc sử dụng vòi rửa bát trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.

 • Vòi dây rút

Vòi rửa chén dây rút Malloca là một loại vòi rửa được thiết kế để tiện lợi hơn khi rửa chén bát. Vòi rửa chén dây rút Malloca có tính năng dây rút, cho phép bạn kéo dài hoặc thu ngắn độ dài của vòi tùy theo nhu cầu, giúp cho việc rửa chén bát trở nên dễ dàng hơn. Với tính năng dây rút, vòi rửa chén Malloca giúp bạn có thể đưa vòi đến các vị trí khó tiếp cận hơn trong bồn rửa chén, từ đó giúp bạn rửa sạch các chén bát, nồi nấu, hoặc các vật dụng khác một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn.


Về tính năng
Về tính năng

Về chất liệu


 • Vòi rửa chén inox 304

Vòi rửa chén inox Malloca là một sản phẩm vòi rửa được làm bằng chất liệu inox cao cấp, giúp tăng độ bền và khả năng chống lại sự ăn mòn của nước và hóa chất. Chất liệu inox cũng giúp cho vòi rửa chén Malloca dễ dàng vệ sinh, cũng như tạo ra một vẻ ngoài hiện đại và sang trọng cho chiếc bồn rửa chén của bạn. Với chất liệu inox cao cấp và các tính năng tiện ích, vòi rửa chén inox Malloca là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình mong muốn có một sản phẩm vòi rửa chén chất lượng và tiện ích.

 • Vòi rửa chén đồng thau sơn giả đá

Vòi rửa chén đồng thau Malloca là một sản phẩm vòi rửa chất lượng cao được làm bằng chất liệu đồng thau, với độ bền và độ ổn định cao. Chất liệu đồng thau không chỉ giúp tăng độ bền cho vòi rửa chén, mà còn tạo ra một vẻ ngoài sang trọng và đẳng cấp cho bồn rửa chén của bạn. Sản phẩm là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình mong muốn có một sản phẩm vòi rửa chén chất lượng và bền bỉ.

 • Vòi đồng thau mạ Chrome

Với lớp mạ chrome bóng loáng trên bề mặt, sản phẩm vòi rửa chén đồng thau mạ chrome Malloca dễ dàng lau chùi và giữ vệ sinh. Đồng thau là một loại chất liệu không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn chống lại sự ăn mòn và rỉ sét của nước, do đó sản phẩm vòi rửa chén đồng thau mạ chrome Malloca sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình mong muốn có một sản phẩm vòi rửa chén chất lượng, đẹp mắt và bền bỉ.


Về chất liệu
Về chất liệu

Địa chỉ mua vòi rửa chén bát Malloca chính hãng

Nếu như bạn muốn sở hữu vòi rửa Malloca chính hãng hãy đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được nhân viên tư vấn, lựa chọn phù hợp với không gian bếp hoặc có thể gọi điện đến hotline của Bếp Xanh để được giải đáp những thắc mắc về sản phẩm:


Mua hàng chính hãng
Mua hàng chính hãng

 • Hotline: 1800.6775

 • Địa chỉ:

📌 Tân Bình: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

📌 Quận 7: 251 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

📌 Gò Vấp: 616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

📌 Thủ Đức: 7 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh


Với những tính năng tiện ích và chất liệu đa dạng, sản phẩm vòi rửa chén Malloca là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình mong muốn có một sản phẩm vòi rửa chén chất lượng, tiện lợi và đẹp mắt. Sản phẩm còn đáp ứng nhiều tính năng hữu ích, cho người dùng trải nghiệm thú vị khi sử dụng.


 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi