logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Chậu Rửa Chén Malloca

Chậu Rửa Chén Malloca

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Chậu rửa chén Malloca MS 6070
Chậu rửa chén Malloca MS 6070
Chậu rửa chén Malloca MS 1022D
Chậu rửa chén Malloca MS 1022D
Chậu rửa chén Malloca MS 6044
Chậu rửa chén Malloca MS 6044
Chậu rửa chén Malloca MS 1017 NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1017 NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1023
Chậu rửa chén Malloca MS 1023
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044
Chậu rửa Malloca MS 6302T
Chậu rửa Malloca MS 6302T
Chậu đá Malloca Titanium K-10573 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-10573 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium G-10573 / Màu xám
Chậu đá Malloca Titanium G-10573 / Màu xám
Chậu đá Malloca Nero K-10540 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-10540 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora G-10543 / Màu đất
Chậu đá Malloca Tortora G-10543 / Màu đất
Chậu đá Malloca Nero G-10540 / Màu Đen
Chậu đá Malloca Nero G-10540 / Màu Đen
Chậu đá Malloca Tortora K-10543 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora K-10543 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 2076E
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 2076E
Chậu rửa chén Slide Malloca MS 861
Chậu rửa chén Slide Malloca MS 861
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1028 N
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1028 N
Chậu rửa chén Malloca MS-1026R
Chậu rửa chén Malloca MS-1026R
Chậu rửa chén Malloca MS 8816 N
Chậu rửa chén Malloca MS 8816 N
Chậu rửa chén Malloca MS 8809 N
Chậu rửa chén Malloca MS 8809 N
Chậu rửa chén inox 304 Malloca MS 8804 N
Chậu rửa chén inox 304 Malloca MS 8804 N
Chậu rửa chén Malloca MS 8817 N
Chậu rửa chén Malloca MS 8817 N
Chậu rửa chén Malloca MS 1003 New
Chậu rửa chén Malloca MS 1003 New
Chậu rửa chén Slide Malloca MS 862
Chậu rửa chén Slide Malloca MS 862
Chậu rửa chén Slide Malloca MS 1162R
Chậu rửa chén Slide Malloca MS 1162R
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1011P
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1011P
Chậu rửa chén Malloca MS 5082W
Chậu rửa chén Malloca MS 5082W
Chậu rửa chén Malloca MS 6305
Chậu rửa chén Malloca MS 1022D
Chậu rửa chén Malloca MS 1022D
Chậu rửa chén Malloca MS 8815R
Chậu rửa chén Malloca MS 8815R
Chậu rửa chén Malloca MS 8815L
Chậu rửa chén Malloca MS 8815L
Chậu rửa chén Malloca MS 6305T
Chậu rửa chén Malloca MS 6305T
Chậu rửa chén Malloca MS 610T
Chậu rửa chén Malloca MS 610T
Chậu rửa chén Malloca MS 6304T
Chậu rửa chén Malloca MS 6304T
Chậu đá Malloca Titanium G-45073 / Màu xám / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Titanium G-45073 / Màu xám / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Bianco G-45062 / Màu kem / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Bianco G-45062 / Màu kem / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Titanium K-45073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-45073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-45062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-45062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-45040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-45040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora G-45043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Tortora G-45043 / Màu đất
Chậu đá Malloca SMART K500 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K500 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K450 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K450 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-50073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-50073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá màu cá hồi Malloca MYST K83S - MYST K83L
Chậu đá màu cá hồi Malloca MYST K83S - MYST K83L
Chậu đá màu đen Malloca MYST K86S - MYST K86L
Chậu đá màu đen Malloca MYST K86S - MYST K86L
Chậu đá Malloca Tortora G-50043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Tortora G-50043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Nero K-50040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-50040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero G-45040 / Màu đen
Chậu đá Malloca Nero G-45040 / Màu đen
Chậu đá Malloca Tortora K-50043 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora K-50043 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora K-45043 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora K-45043 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero G-50040 / Màu đen
Chậu đá Malloca Nero G-50040 / Màu đen
Chậu đá Malloca ZEN K13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá màu cá hồi Malloca MYST K83S - MYST K83L
Chậu đá màu cá hồi Malloca MYST K83S - MYST K83L
Chậu đá màu đen Malloca MYST K86S - MYST K86L
Chậu đá màu đen Malloca MYST K86S - MYST K86L
Chậu rửa chén Malloca MS 6044
Chậu rửa chén Malloca MS 6044
Chậu rửa chén Malloca MS 6081 (Lắp âm)
Chậu rửa chén Malloca MS 6081 (Lắp âm)
Chậu rửa chén Malloca MS 6075 (Lắp âm)
Chậu rửa chén Malloca MS 6075 (Lắp âm)
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K500 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K500 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-50073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-50073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Malloca MS 1017 NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1017 NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 8815R
Chậu rửa chén Malloca MS 8815R
Chậu rửa chén Malloca MS 8815L
Chậu rửa chén Malloca MS 8815L
Chậu rửa chén Malloca MS 6305T
Chậu rửa chén Malloca MS 6305T
Chậu rửa chén Malloca MS 8804
Chậu rửa chén Malloca MS 8804
Chậu đá Malloca Tortora G-50043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Tortora G-50043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Nero K-50040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-50040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Malloca MS 8809
Chậu rửa chén Malloca MS 8809
Chậu rửa chén Malloca MS 1027R NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1027R NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1025R NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1025R NEW
Chậu đá Malloca Tortora K-50043 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora K-50043 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Malloca MS 1027L NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1027L NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1024
Chậu rửa chén Malloca MS 1024
Chậu rửa chén Malloca MS 1025L NEW
Chậu rửa chén Malloca MS 1025L NEW
Chậu đá Malloca Nero G-50040 / Màu đen
Chậu đá Malloca Nero G-50040 / Màu đen
Chậu rửa chén Malloca MS 6306T
Chậu rửa chén Malloca MS 6306T
Chậu rửa chén Malloca MS 6306
Chậu rửa chén Malloca MS 6306
Chậu đá Malloca Titanium G-45073 / Màu xám / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Titanium G-45073 / Màu xám / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Titanium K-10573 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-10573 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco G-45062 / Màu kem / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Bianco G-45062 / Màu kem / 2 Hộc bằng nhau
Chậu đá Malloca Bianco K-45062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-45062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-45073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-45073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-10540 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-10540 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora G-10543 / Màu đất
Chậu đá Malloca Tortora G-10543 / Màu đất
Chậu đá Malloca Titanium G-10573 / Màu xám
Chậu đá Malloca Titanium G-10573 / Màu xám
Chậu đá Malloca Nero G-10540 / Màu Đen
Chậu đá Malloca Nero G-10540 / Màu Đen
Chậu đá Malloca Tortora K-10543 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora K-10543 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Tortora G-45043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Tortora G-45043 / Màu đất
Chậu đá Malloca Nero K-45040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-45040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K500 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K500 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K450 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca SMART K450 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-50073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-50073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Malloca MS 620T
Chậu rửa chén Malloca MS 620T
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044

Chậu rửa chén Malloca là một sản phẩm chất lượng cao được thiết kế và sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng Malloca. Với nhiều ưu điểm vượt trội như chất liệu cao cấp, thiết kế thông minh và tiện lợi, khả năng chống ồn tốt và độ bền cao, chậu rửa chén Malloca đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và các chuyên gia trong ngành xây dựng và trang trí nội thất


Chậu rửa chén Malloca


Giới thiệu chung về chậu rửa chén Malloca


Chậu rửa Malloca là một thương hiệu chậu rửa chén cao cấp, nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp có xuất xứ từ Tây Ban Nha. Chậu rửa Malloca được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, sang trọng và đa dạng về kích thước và mẫu mã để phù hợp với nhiều không gian và nhu cầu sử dụng khác nhau. Sản phẩm chậu rửa bát Malloca luôn được đảm bảo chất lượng và bảo hành chính hãng, mang lại sự tin tưởng và hài lòng cho khách hàng khi sử dụng.


Giới thiệu chậu rửa chén Malloca
Giới thiệu chậu rửa bát Malloca


Ưu điểm của chậu rửa chén bát Malloca


Chậu rửa chén Malloca có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại chậu khác như:


 • Với chất liệu inox 304 cao cấp, chậu rửa chén Malloca đảm bảo độ bền và chịu mài mòn cao, không bị ảnh hưởng bởi các chất hóa học trong quá trình sử dụng


 • Malloca sử dụng công nghệ chống ồn và chống ngập nước hiện đại, giúp giảm thiểu tiếng ồn và tránh tràn nước ra bên ngoài khi sử dụng.


 • Ngoài ra, Malloca còn thiết kế đa dạng về kiểu dáng và kích thước, phù hợp với nhiều không gian bếp khác nhau


 • Chậu rửa chén Malloca được trang bị tính năng tiết kiệm nước, giúp giảm thiểu lượng nước sử dụng trong quá trình rửa chén


Ưu điểm của chậu rửa chén Malloca
Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

Phân loại chậu rửa bát Malloca đang có trên thị trường


Theo số ngăn


 • Chậu rửa bát đơn Malloca: Chậu rửa chén đơn Malloca là loại chậu chỉ có một ngăn rửa, thích hợp cho những gia đình có không gian bếp nhỏ hoặc không sử dụng chậu rửa chén thường xuyên.


 • Chậu rửa bát đôi Malloca:là một loại chậu có hai ngăn rửa, được sử dụng phổ biến nhất hiện nay và phù hợp với những căn bếp có diện tích vừa và lớn. Đặc biệt, đây là lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng có nhu cầu rửa chén bát nhiều.


Chậu rửa chén Malloca phân theo số ngăn
Đa dạng ngăn rửa

Theo cách lắp đặt


 • Chậu rửa chén âm Malloca:là phương pháp đặt chậu dưới bề mặt bàn bếp, giúp tiết kiệm không gian và tạo ra thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, việc lắp đặt này yêu cầu kỹ thuật cao và kinh nghiệm.


 • Chậu rửa chén dươngMalloca: là phương pháp đặt chậu rửa chén nổi trên bề mặt bàn với 4 mép chậu kê trên mặt bàn, tạo cảm giác chắc chắn và an toàn.


Chậu rửa chén Malloca đa dạng cách lắp đặt
Lựa chọn cách lắp đặt theo nhu cầu

Theo tiện ích

 • Chậu rửa bát có bàn chờ:Chậu rửa chén trang bị bàn chờ là một thiết bị nhà bếp bao gồm một chậu rửa chén và một bàn chờ tích hợp sẵn đem lại cho bạn sự tiện lợi khi bạn có thể để đồ dùng hay vật dụng lên bàn chờ một cách nhanh chóng và tiện lợi.
 • Chậu rửa bát có hộc để dao:Chậu rửa chén thiết kế dắt cắm dao tiện lợi là một sản phẩm tiện dụng cho việc sử dụng trong bếp. Với thiết kế này, bạn có thể dễ dàng lấy dao mà không cần phải tìm kiếm chúng trong ngăn kéo hoặc nơi khác. Đồng thời, nó cũng giúp giữ an toàn khi sử dụng dao trong quá trình rửa chén.

Chậu rửa chén Malloca nhiều tiện ích
Trang bị nhiều tiện ích

Theo chất liệu

 • Chậu Inox Malloca: là sản phẩm được làm từ hợp kim thép không gỉ, có khả năng chịu nhiệt cao và không bị tác động bởi các chất hóa học trong quá trình sử dụng, đồng thời dễ dàng vệ sinh.
 • Chậu đá Granite Malloca: Chậu rửa chén từ đá granite tự nhiên được đánh giá là rất bền với khả năng chịu mài mòn tốt, giúp sản phẩm sử dụng được lâu dài. Ngoài ra, chậu cũng có khả năng chống lại lực va đập tốt, chống trầy xước, chống bám bẩn giúp bạn an tâm sử dụng mà không lo chậu bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Chậu rửa chén Malloca chất liệu
Chất liệu cao cấp

Hướng dẫn vệ sinh bồn rửa chén Malloca đúng cách


Các bước để vệ sinh chậu rửa Malloca đúng cách bao gồm:


 • Dọn dẹp và rửa sạch chậu rửa chén sau khi sử dụng bằng nước và xà phòng để loại bỏ các vết bẩn dễ tẩy.

 • Thực hiện vệ sinh định kỳ chậu rửa chén bằng cách sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng hoặc bột rửa chén trộn với nước để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và vi khuẩn.

 • Tránh sử dụng các chất tẩy rửa mạnh có chứa axit hoặc chất tẩy mạnh khác để tránh làm hỏng bề mặt chậu.

 • Khử trùng chậu rửa chén định kỳ bằng cách sử dụng dung dịch khử trùng hoặc sục nước sôi trong chậu trong vài phút để tiêu diệt vi khuẩn.

 • Cần chú ý đến việc sử dụng và bảo quản chậu rửa chén Malloca, tránh va đập mạnh và không để các vật cứng va chạm với bề mặt chậu để tránh bị trầy xước. Bạn nên sử dụng khăn mềm hoặc giấy vệ sinh để lau khô chậu sau khi sử dụng để tránh tình trạng ẩm ướt và phát triển vi khuẩn.


Hướng dẫn vệ sinh chậu rửa chén Malloca
Hướng dẫn vệ sinh chậu đúng cách

Địa chỉ mua chậu rửa bát Malloca chính hãng


Bếp Xanh là một địa chỉ uy tín tại Việt Nam cung cấp một loạt các sản phẩm thiết bị bếp hiện đại, bao gồm chậu rửa chén Malloca với nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Bạn có thể truy cập trang web hoặc đến trực tiếp các showroom của Bếp XANH để sở hữu sản phẩm:


 • Hotline: 1800.6775

 • Địa chỉ:

📌 Tân Bình: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

📌 Quận 7: 251 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

📌 Gò Vấp: 616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

📌 Thủ Đức: 7 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ mua chậu rửa chén Malloca
Địa chỉ mua sản phẩm

Với những ưu điểm vượt trội về chất lượng và tính năng, chậu rửa chén Malloca đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình trong việc trang bị đồ dùng nội thất cho căn bếp của mình. Với thiết kế đẹp mắt, chất liệu chắc chắn và các tính năng tiên tiến, chậu rửa chén Malloca không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà còn giúp tạo ra một không gian bếp tiện nghi, hiện đại và sang trọng


 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi