logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Máy Hút Mùi Malloca

Máy Hút Mùi Malloca

Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Máy hút mùi Classic Malloca H107W (Màu trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H107 (Thân Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H107B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H392.7B (Đen, viền trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7 (Màu Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.9 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.9 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H322.7 New (Thân Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H107B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.9 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.9 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H322.7 New (Thân Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7 (Màu Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H392.7B (Đen, viền trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H107W (Màu trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H107 (Thân Inox)
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 750E
Máy hút mùi áp tường Malloca Sigma-K820T
Máy hút mùi áp tường Malloca Delta-K890V
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 1070
Máy hút mùi áp tường Malloca Circeo K9998
Máy hút mùi áp tường Malloca K90S
Máy hút mùi áp tường Malloca Varese K5020
Máy hút mùi áp tường Malloca K900A
Máy hút mùi áp tường Malloca Circle F188
Máy hút mùi áp tường Malloca THETA K1520
Máy hút mùi áp tường Malloca Zeta K1573
Máy hút mùi áp tường Malloca Slim K1522 - Nhập khẩu Châu Âu
Máy hút mùi áp tường Malloca Min F-205 - Dòng nhập khẩu Italy
Máy Hút Mùi Áp Tường Malloca Time K-16 Bruno
Máy Hút Mùi Áp Tường Malloca Time K-15 Nero
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 7086HS
Máy hút mùi áp tường Malloca Plana K3444
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9039B
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9003
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9039W
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1153
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca Visso K7205
Máy hút mùi âm tủ Malloca MH 700GT
Máy hút mùi âm tủ Malloca MH 750BI
Máy Hút Mùi Âm Tủ Hidden Malloca K-730
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1507 TC - Hàng nhập khẩu
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1509 TC - Nhập khẩu Châu Âu
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca H205.7-WG
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca H205.7-G
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1506
Máy hút mùi âm tủ Malloca K1506 TC - Nhập khẩu Châu Âu
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1507
Máy hút mùi âm tủ phím cơ Malloca K1509
Máy Hút Mùi Âm Tủ 70cm Malloca MH 70BTC / Nút bấm, bề mặt sơn tĩnh điện đen
Máy Hút Mùi Âm Tủ 90cm Malloca MH 90BTC / Nút bấm, bề mặt sơn tĩnh điện đen
Máy Hút Mùi Âm Tủ 60cm Malloca MH 60BTC / Nút bấm, bề mặt sơn tĩnh điện đen
Bếp kết hợp máy hút mùi Malloca HIH 864LI
Máy Hút Mùi Âm Bàn Malloca LIFT-K6008
Máy Hút Mùi Âm Bàn Malloca K-3410DR
Máy hút mùi âm trần Malloca FASCIA-C-90
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9018HS
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 7018HS
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.9
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9078-900
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9078-700
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.7
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 1090
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9077 LCD
Máy hút mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND New
Máy hút mùi đảo Malloca SLIM K4250
Máy hút mùi đảo Malloca Cube F181
Máy hút mùi đảo Malloca MOON I-230F
Máy hút mùi đảo Malloca GEMINI Black-I235F
Máy hút mùi đảo Malloca Concrete K 400BR
Máy hút mùi đảo Malloca DUNE-I90S
Máy hút mùi đảo Malloca SPHERA Chrome-I001C
Máy hút mùi đảo Malloca MC 9066 Island New
Máy hút mùi đảo Malloca JOINT-I900A
Máy hút mùi đảo Malloca SPHERA WHITE-I001W
Máy hút mùi đảo Malloca CONCRETE K-400
Máy hút mùi đảo Malloca MC 9053 ISLA
Máy hút mùi đảo Malloca Sophie K-500B
Máy hút mùi đảo Malloca MC 9082 Island
Máy hút mùi đảo Malloca ECLIPSE-K600
Máy hút mùi đảo Malloca Sophie K-500W
Máy hút mùi Classic Malloca H107W (Màu trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H107 (Thân Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H107B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H392.7B (Đen, viền trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7 (Màu Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.9 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.9 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H322.7 New (Thân Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 60GT G
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 60GT B
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi âm tủ Malloca K1506 TC - Nhập khẩu Châu Âu
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1506
Máy hút mùi Classic Malloca H342.6 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi âm tủ Malloca MH 700GT
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca H205.7-WG
Máy hút mùi Classic Malloca H107W (Màu trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H107 (Thân Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H107B (Màu đen)
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 1070
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9078-700
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.7
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 7018HS
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 7086HS
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1507
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca H205.7-G
Máy Hút Mùi Âm Tủ Malloca K1507 TC - Hàng nhập khẩu
Máy hút mùi Classic Malloca H392.7B (Đen, viền trắng)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7 (Màu Inox)
Máy hút mùi Classic Malloca H365.7B (Màu đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H342.7 New (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Classic Malloca H322.7 New (Thân Inox)
Máy hút mùi áp tường Malloca VITA V-3
Máy hút mùi âm tủ phím cơ Malloca K1509
Máy hút mùi âm trần Malloca FASCIA-C-90
Máy hút mùi áp tường Malloca VITA V-13 GRES
Máy hút mùi áp tường Malloca VITA V-15 Gres
Máy hút mùi áp tường Malloca Horizon K1574
Máy hút mùi áp tường Malloca Min F-205 - Dòng nhập khẩu Italy
Máy hút mùi áp tường Malloca Slim K1522 - Nhập khẩu Châu Âu
Máy hút mùi áp tường Malloca Circle F188
Máy hút mùi áp tường Malloca Zeta K1573
Máy hút mùi áp tường Malloca THETA K1520
Máy hút mùi áp tường Malloca Delta-K890V
Máy hút mùi áp tường Malloca Sigma-K820T
Máy hút mùi áp tường Malloca K900A
Máy hút mùi áp tường Malloca K90S
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 1090
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9077 LCD
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9003
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9039W
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9039B

Malloca là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thị trường về dòng máy hút mùi với nhiều tính năng tiện ích và thiết kế đẹp mắt. Với hiệu suất hút cao và khả năng vận hành êm ái, sản phẩm này sẽ làm cho không gian nhà bếp của bạn trở nên thoải mái và sạch sẽ hơn. Bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này để tạo ra các món ăn ngon và hấp dẫn mà không cần phải lo lắng về mùi hôi bốc lên.


Tìm hiểu máy hút mùi Malloca

Máy hút mùi Malloca là gì?

Máy hút mùi Malloca là một sản phẩm máy hút mùi cao cấp đến từ thương hiệu Malloca, được sử dụng để loại bỏ mùi hôi trong quá trình nấu nướng ở nhà bếp. Máy khử mùi sở hữu thiết kế và nhiều tính năng tiện ích như khả năng hút mùi hiệu quả, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng, điều khiển cảm ứng, đèn LED chiếu sáng và lưới lọc bằng nhôm dễ dàng vệ sinh và thay thế. Với các kiểu dáng và chất liệu cao cấp, sản phẩm này được ưa chuộng trên thị trường và là một lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình và nhà hàng.


Máy hút mùi Malaloca là gì?
Máy hút mùi Malaloca là gì?

Những ưu điểm nổi bật của máy hút mùi Malloca

Máy hút mùi Malloca là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay với nhiều ưu điểm vượt trội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua một số ưu điểm của máy hút mùi Malloca.


Thiết kế đẹp mắt và sang trọng

Máy hút mùi Malloca sở hữu thiết kế với kiểu dáng hiện đại và sang trọng phù hợp với không gian bếp của mọi gia đình hiện nay. Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế tính năng tối ưu hóa khi hút mùi, giúp cho việc làm sạch không khí trong nhà trở nên hiệu quả hơn. Tất cả những yếu tố này đã giúp cho máy trở thành một sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn tin dùng.


Hiệu suất làm việc cao

Máy khử mùi được hãng Malloca trang bị các tính năng và công nghệ tiên tiến để giúp loại bỏ các khó mùi trong quá trình nấu ăn. Với mức công suất giao động từ 500 m3/h đến 1000 m3/h, sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng trong mọi tình huống, kể cả khi bạn đang nấu những món ăn có mùi hôi khó chịu hay làm việc trong môi trường có độ ẩm cao. Malloca cũng trang bị các bộ lọc hiện đại để loại bỏ các tạp chất như bụi bẩn, hơi dầu mỡ và hơi nước trong không khí nhà bếp, giúp không khí trong nhà luôn được thông thoáng và sạch sẽ. Sản phẩm đã trở thành một lựa chọn tốt cho những người có nhu cầu sử dụng máy hút mùi trong việc trang bị cho không gian nhà bếp của mình.


Công suất hút mạnh mẽ
Công suất hút mạnh mẽ

Công nghệ tiên tiến

Malloca sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để giảm thiểu tiếng ồn và tối ưu hiệu quả làm việc. Sản phẩm được trang bị các động cơ siêu êm và hệ thống cánh quạt đặc biệt để giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động, giúp cho việc sử dụng trở nên thoải mái và không gây phiền toái cho người dùng. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng có tính năng tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định để tiết kiệm điện năng, giúp cho sản phẩm trở nên tiết kiệm và bền vững hơn trong quá trình sử dụng. Tất cả những tính năng này giúp cho Malloca trở thành một sản phẩm hiện đại, tiên tiến và đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng hiện nay.


Dễ dàng vệ sinh và bảo trì

Máy khử mùi được thiết kế để dễ dàng vệ sinh và bảo trì sau khi sử dụng. Bộ lọc dễ dàng tháo lắp được, giúp loại bỏ mùi hôi và bụi bẩn một cách hiệu quả. Ngoài ra, Malloca cũng được trang bị hệ thống cảnh báo bộ lọc bẩn, giúp người dùng nhận biết khi nào cần thay thế bộ lọc mới.


Tiết kiệm điện năng

Với khả năng tiết kiệm lên đến 30%, Malloca không chỉ giúp người dùng giảm chi phí điện năng mà còn giúp bảo vệ môi trường. Việc tiết kiệm điện năng giúp giảm lượng khí thải và tiết kiệm chi phí.


Tiết kiệm điện năng
Tiết kiệm điện năng

Độ bền cao

Các sản phẩm của Malloca được thiết kế với các tính năng tiên tiến như chống ồn, chống bụi và chống va đập để đảm bảo rằng sản phẩm sẽ hoạt động tốt và không bị hư hỏng do các yếu tố bên ngoài. Hơn nữa, sản phẩm của Malloca còn được thiết kế để đảm bảo chất lượng có độ bền cao. Với việc sử dụng các vật liệu chất lượng cao, Malloca có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng trong một thời gian dài mà không bị hư hỏng.


Địa chỉ mua máy hút mùi Malloca chính hãng

Bếp XANH hiện đang là nhà phân phối các sản phẩm thiết bị bếp thông minh chính hãng. Để có thể chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ Bếp Xanh để được nhân viên hỗ trợ tư vấn giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng nhanh nhất nhé!


Địa chỉ mua hàng chính hãng
Địa chỉ mua hàng chính hãng
  • Hotline: 1800.6775

  • Địa chỉ:

📌 Tân Bình: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

📌 Quận 7: 251 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

📌 Gò Vấp: 616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

📌 Thủ Đức: 7 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh


Malloca là một thương hiệu uy tín chuyên sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Trong đó, máy hút mùi Malloca là một trong những sản phẩm tiêu biểu, được thiết kế để giảm thiểu chi phí điện năng và bảo vệ môi trường.

 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi